บาคาร่าออนไลน์ SME D Bank จับมือ ม.บูรพา จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรธุรกิจ ฟรี

บาคาร่าออนไลน์ SME D Bank จับมือ ม.บูรพา จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรธุรกิจ ฟรี

วันนี้ (7 พ.ค. 63) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บาคาร่าออนไลน์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง ธพว.ในฐานะธนาคารหลักของรัฐ เพื่อการพัฒนา SMEs ไทย ให้เติบโตและยั่งยืน พร้อมส่งเสริม เติมความรู้ และสร้างทักษะให้กับธุรกิจ SME โดยร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการตลาด ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet ด้วยหลักสูตร การตลาด การจัดการ การบัญชีและการเงินต่อเนื่อง ตลอดเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจ วางแผนการตลาดที่เหมาะสม 

พร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุนและกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง สำหรับโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการตลาดครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงลูกค้าของธนาคารที่สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยบูรพา มาถ่ายทอดให้ความรู้ รวมทั้งยังให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการ นำไปใช้ต่อยอดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตลาด การจัดการ การบัญชีและการเงิน ทุกวันอาทิตย์ ประกอบด้วย วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 การเพิ่มมูลค่า และการปรับตัวด้านต้นทุน ด้วยการจัดการ, วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 การออกแบบกลยุทธ์ค้นการเงิน, วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนโยบายธุรกิจ (BP) สำหรับ SMEs, วันที่ 7 มิถุนายน 2563 การนำเสนอนวัตกรรมแผนนโยบายธุรกิจ (BP) เพื่อรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และวันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริการและการสนับสนุน SMEs จาก SME D Bank

นางสาวนารถนารี กล่าวว่า “การจัดอบรมดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และลูกค้าของธนาคารที่สนใจเพิ่มทักษะและความรู้ด้านวิชาการ ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ วางแผนการตลาด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้น กลายมาเป็นโอกาส และปรับตัวพร้อมเดินหน้าธุรกิจได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิดของธนาคาร “เติมความรู้คู่ทุน” นอกจากด้านการเงินแล้ว ยังมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตลอดเส้นทางธุรกิจ”

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการตลาด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสมัครได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด E-Mail ให้ครบถ้วน เพื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดกิจกรรมจะได้ส่งลิงค์ในการเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1357

ผ่อนปรนระยะที่ 2 คาดเริ่ม 17 พ.ค. รอลุ้นกิจการไหนมีเฮ คลายล็อก

ผ่อนปรนระยะ 2 – เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน มาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตอนหนึ่งระบุถึงมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ว่า

ตารางเวลาคร่าว ๆ ของมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่จะเกิดขึ้น

วันที่ 8-12 พ.ค. จะเป็นช่วงการรับฟังความเห็น หลังจากประกาศมาตรการไปเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา จะดูชุดข้อมูลทั้งเชิงสถิติ เชิงสถานการณ์ และความคิดเห็นต่าง ๆ

วันที่ 13 พ.ค. จะมีการซักซ้อมความเข้าใจ

วันที่ 14 พ.ค. จะยกร่างข้อกำหนดมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเลขพุ่งขึ้นมากมายไปกว่านี้

วันที่ 17 พ.ค. ก็จะเริ่มออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุก ๆ คน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการ

ก่อนหน้านี้ ได้มีการเปิดคลายล็อกผ่อนปรนไปแล้วระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา 6 ประเภทกิจการประกอบด้วย

1.ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน/ ถนนคนเดิน แผงลอย

2.ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศรีม (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น / หาบเร่

3.ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ บริเวณพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร รถเร่หรือรถคล้ายคลึงกันวิ่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคม

4.กิจกรรมในสวนสาธารณะ (เฉพาะกิจกรรมที่ไม่เกิดการกระจายของฝอยละอองน้ำลาย และสารคัดหลั่ง) ได้แก่ เดิน ไทเก๊ก เป็นต้น และกิจกรรมสนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู กอล์ฟและสนามซ้อม

5.ร้านตัดผม (เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม)

6.ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์ บาคาร่าออนไลน์